ವಿವೇಕ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಅಭಿಷೇಕ ಭಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  589 ಅಂಕ, ಪದ್ಮಿನಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 592 ಅಂಕ.

ಯಜುಷಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 570 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ/ಸೀತಾರಾಮ ಮಯ್ಯ
ಕೋಟ : ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99.7% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 286 ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ, 237 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 23 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ ಭಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  589 ಅಂಕ

ಪದ್ಮಿನಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 592 ಅಂಕ

ಯಜುಷಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 570 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.