ಕಟ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಮಣಿ ಕಾಳಗ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ

ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೃಪಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ತಂಡ (ರಿ.) ಬಳ್ಕೂರು ಇವರಿಂದ ವೀರ ಮಣಿ ಕಾಳಗ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರುಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈವಿಧ್ಯ.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ
ಕುಂದಾಪುರ: ಕಟ್ಕೇರೆ ನಾವಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೃಪಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ತಂಡ (ರಿ.) ಬಳ್ಕೂರು ಇವರಿಂದ ವೀರ ಮಣಿ ಕಾಳಗ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರುಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.