Browsing Tag

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್

ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಶವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ

ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೂ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿರಬೇಕು.