Browsing Tag

B A Mohideen Dies

ನಾವೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದವರು: ಮೊಹಿದೀನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಸಂತಾಪ!

ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗೆದ್ದರೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ.