Browsing Tag

Narendra Modi and Media

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಆಸ್ಥಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು’

ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಾನ ಕವಿಗಳು, ಆಸ್ಥಾನ ವಿದೂಷಕರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದಾಳಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.