Browsing Tag

National Investigation Agency

ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಅಪರಾಧವಾಯ್ತು?

ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಉಗ್ರ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಒವೈಸಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿದೆ, ನೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ